78 Hình ảnh quê hương đất nước, con người việt nam

Hình ảnh quê hương đất nước, con người việt nam, rất nhiều hình ảnh tôi không xác định được nguồn nên chia sẻ lại cho mọi người xem, nếu bạn là tác giả của những hình ảnh hãy liên lạc với tôi.

Hình ảnh quê hương đất nước, con người việt nam
Cuộc thi ảnh sài gòn
Hình ảnh quê hương đất nước, con người việt nam
Hình ảnh quê hương đất nước, con người việt nam
“Trở về tuổi thơ” với những hình ảnh đẹp nhất về làng quê
This is the most beautiful waterfall in Northern Vietnamese province of Cao Bang. It is located in the border of Vietnam and China. Haft waterfall on the left photo is of Vietnam, the other side is of China

Xem thêm các bộ hình khác tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *