Các hình thức Thương mại điện tử |Ecommerce (TMĐT)

Thương mại điện tử |Ecommerce (TMĐT) ngày nay liên quan đến tất cả mọi thứ từ đặt hàng nội dung “kỹ thuật số” cho đến tiêu dùng trực tuyến tức thời , để đặt hàng và dịch vụ thông thường, các dịch vụ “meta” đều tạo điều kiện thuận lợi cho các dạng khác của Thương mại điện tử |Ecommerce (TMĐT) .

mo-hinh-thuong-mai-dien-tu-ava
mo-hinh-thuong-mai-dien-tu-ava

Ở cấp độ tổ chức, các tập đoàn lớn và các tổ chức tài chính sử dụng Internet để trao đổi dữ liệu tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kinh doanh trong nước và quốc tế. Tính toàn vẹn dữ liệu và tính an ninh là các vấn đề rất nóng gây bức xúc trong Thương mại điện tử |Ecommerce (TMĐT) .

Hiện nay có nhiều tranh cãi về các hình thức tham gia cũng như cách phân chia các hình thức này trong Thương mại điện tử |Ecommerce (TMĐT) . Nếu phân chia theo đối tượng tham gia thì có 3 đối tượng chính bao gồm: Chính phủ (G – Government), Doanh nghiệp (B – Business) và Khách hàng (C – Customer hay Consumer). Nếu kết hợp đôi một 3 đối tượng này sẽ có 9 hình thức theo đối tượng tham gia: B2C, B2B, B2G, G2B, G2G, G2C, C2G, C2B, C2C. Trong đó, các dạng hình thức chính của Thương mại điện tử |Ecommerce (TMĐT) bao gồm:

  • Doanh nghiệp với Doanh nghiệp (B2B)
  • Doanh nghiệp với Khách hàng (B2C)
  • Doanh nghiệp với Nhân viên (B2E)
  • Doanh nghiệp với Chính phủ (B2G)
  • Chính phủ với Doanh nghiệp (G2B)
  • Chính phủ với Chính phủ (G2G)
  • Chính phủ với Công dân (G2C)
  • Khách hàng với Khách hàng (C2C)
  • Khách hàng với Doanh nghiệp (C2B)

Ngoài ra, Thương mại điện tử |Ecommerce (TMĐT) còn được phân chia theo các hình thức:

· online-to-offline (O2O)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *