Công thức màu lightroom life color cho ảnh cưới hỏi

Công thức màu lightroom life color, phù hợp cho ảnh đám cưới, album cưới, hoặc ảnh du lịch và nhiều thể loại anh khác.

Công thức màu lightroom
Công thức màu lightroom
Xem thêm các màu khác
Công thức màu lightroom
Xem them các preset lightroom khác

Link download

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status