Công thức màu lightroom Orange And Teal tone màu thời thượng, dành cho ảnh du lịch, thời trang

Công thức màu lightroom Orange And Teal tone màu thời thượng, phù hơp cho ảnh chân dung, ảnh cưới, ảnh thời trang, ảnh sản phẩm thời trang và nhiều loại ảnh khác.

Công thức màu lightroom
Các công thức màu khác
Công thức màu lightroom

Link Download

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status