Category Archives: Lightroom presets

Lightroom presets là những công thức màu đã được hiệu chỉnh sẵn, chúng tôi chia sẻ miễn phí đến các bạn giúp quá trình hoàn thiện tấm hình của bạn 1 cách nhanh chóng nhất