eCommerce Growth Playbook 2020

516family.com chia sẻ với anh em mộttài liệu đóng gói dưới dạng Playbook hơn 400 trang (Hướng dẫn thực hành, làm theo những gì mà người khác đã làm thành công rồi). Playbooknày được tổng hợp từhơn 50 ExpertbởiMatt Schlicht, CEO của Octane AI– Một nền tảng hỗ trợ tăng trưởng eCommerce sử dụng Công nghệ AI hàng đầu thế giới. 100% Actionablelà điểm nhấn mà Playbook này có được. Tổng quan thì bạn sẽ học được những gì qua Playbook này?

  • Tương lai của eCommerce
  • Tại sao Cá nhân hóa lại quan trọng đến sự phát triển của Doanh nghiệp Thương mại điện tử?
  • Làm thế để Cá nhân hóa hành trình mua hàng người tiêu dùng?
  • Các chiến lược, chiến thuật, Công nghệ mà các Doanh nghiệp Thương mại điện tử hàng đầu thế giới đã, đang sử dụng để Tăng trưởng;
  • Và rất nhiều, rất rất nhiều

Bản quyền thuộc về Octane AI

eCommerce Growth Playbook
eCommerce Growth Playbook
eCommerce Growth Playbook
eCommerce Growth Playbook
eCommerce Growth Playbook
eCommerce Growth Playbook
eCommerce Growth Playbook
eCommerce Growth Playbook
eCommerce Growth Playbook
eCommerce Growth Playbook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *