Kế hoạch truyền thông cho nhãn hàng lớn

Kế hoạch truyền thông của nhãn hàng Oishi, anh chị em có có nhu cầu thì có thể tham khảo file này, để có cái nhìn tổng quan hơn, và xem các ông lớn trong ngành đang làm gì với thương hiệu của họ.

Vài hình ảnh demo:

Kế hoạch truyền thông
Kế hoạch truyền thông
Kế hoạch truyền thông
Kế hoạch truyền thông

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status