Preset lightroom Vintage Green màu xanh đậm u buồn, hoài niệm, dành cho ảnh tâm trạng

Preset lightroom Vintage Green màu xanh đậm u buồn, phù hợp cho ảnh u buồn, các bạn có thể download về sử dụng, Preset này màu tone màu xanh nhìn khá thích mắt, tôi đã sử dụng và tùy biến cho nhiều trường hợp và khá ưng ý.

Preset lightroom Vintage

Link download

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status