Preset màu hàn quốc rất đẹp, ảnh cưới hỏi, album, tiệc đều đẹp

Preset màu hàn quốc rất đẹp, anh em có thể xem bên dưới, những màu này hiện đang được chuộng và phù hợp cho nhiều ảnh khác nhau, chân dung, cưới hỏi, gia đình, đều đùng được.

Demo:

Preset màu hàn quốc rất đẹp

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status