Album ảnh em bé

[ux_slider]

[ux_banner height=”100%” bg=”11546″ bg_size=”original” bg_pos=”68% 27%” effect=”sparkle”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”100%” bg=”11541″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.13)” bg_pos=”68% 11%” effect=”snow”]

[text_box width__sm=”60″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[/text_box]

[/ux_banner]

[/ux_slider]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11737″ image_hover=”zoom”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11738″ image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11739″ image_hover=”zoom”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11740″ image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[gap height=”15px”]

[ux_image id=”11548″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[gap height=”15px”]

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”6″]

[ux_image id=”11539″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]
[col span=”6″]

[ux_image id=”11543″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[gap height=”14px”]

[ux_image id=”11537″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[section]

[ux_banner_grid]

[col_grid span=”6″]

[ux_image id=”11552″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″]

[ux_image id=”11553″ image_hover=”zoom”]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”11555″ image_hover=”zoom”]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”11556″ image_hover=”zoom”]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[ux_image id=”11558″ image_size=”original” height=”50%” image_hover=”zoom”]

[row style=”collapse” width=”full-width”]

[col span=”4″]

[ux_image id=”11560″ image_hover=”zoom”]

[/col]
[col span=”4″]

[ux_image id=”11561″ image_hover=”zoom”]

[gap height=”9px”]

[/col]
[col span=”4″]

[ux_image id=”11557″ image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”11564″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[row_inner style=”collapse” width=”full-width”]

[col_inner span=”6″]

[ux_image id=”11575″ image_size=”large” margin=”-2px 0p 0px 2px” image_hover=”zoom”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″]

[ux_image id=”11571″ image_size=”large” image_hover=”zoom”]

[/col_inner]

[/row_inner]
[ux_image id=”11572″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[ux_image id=”11570″]

[/col]

[/row]
[ux_banner_grid]

[col_grid span=”4″ height=”1-3″]

[ux_image id=”11515″ image_size=”large” image_hover=”zoom”]

[/col_grid]
[col_grid]

[ux_image id=”11518″ image_size=”large” image_hover=”zoom”]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-3″]

[ux_image id=”11513″ image_size=”large” image_hover=”zoom”]

[/col_grid]
[col_grid span=”4″ height=”1-3″]

[ux_image id=”11514″ image_size=”large” image_hover=”zoom”]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”11646″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[ux_banner_grid]

[col_grid span=”9″]

[ux_image id=”11634″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”11653″ image_size=”large” image_hover=”zoom”]

[/col_grid]
[col_grid span=”3″ height=”1-2″]

[ux_image id=”11646″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col_grid]

[/ux_banner_grid]

[/section]
[section label=”Media Right” bg_color=”rgb(193, 193, 193)” bg_overlay=”rgba(255, 255, 255, 0.85)” padding=”60px”]

[row style=”large” v_align=”middle”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”left”]

TẾT 2021

Chụp ảnh chân dung, chụp ảnh gia đình nhân dịp tết cổ truyền.
Liên hệ studio để có nhận khuyến mãi tốt nhất nhé.

[button text=”Kéo xuống để xem tiếp”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11676″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]

[/section]
[row width=”full-width”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11647″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11648″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11678″ height=”140%” image_hover=”zoom”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11675″ image_size=”original” height=”67%” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”11671″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[row style=”collapse” width=”full-width” v_align=”middle”]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11674″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ padding=”5% 5% 5% 5%” max_width=”610px”]

[ux_image id=”11672″ image_size=”original” height=”99%” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[gap]

[ux_image id=”11673″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11705″ image_size=”original” image_hover_alt=”zoom”]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”11706″ image_size=”original” image_hover_alt=”zoom”]

[/col]

[/row]
[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_image id=”11708″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[section]

[ux_image id=”11707″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/section]
[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″]

[ux_image id=”11704″ image_size=”original” image_hover=”zoom”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[ux_products cat=”81″]

Search